Eğitim Hizmetleri

• Orta ve Üst Kademe Yöneticiler için Yöneticilik ve Liderlik Teknikleri Eğitimi
• İlk Kademe Yöneticiler için Yöneticilik ve Liderlik Teknikleri Eğitimi
• Stratejik Planlama Eğitimi
• Hedeflerle Yönetim Modeli Eğitimi
• Etkin Takımlar Oluşturma ve Yönetme Eğitimi
• Liderlik, Coaching, Mentoring, Consulting Tarzları Yönetim İlkeleri Eğitimi
• Durumsal Liderlik Eğitimi
• Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri Eğitimi
• Tüm Yöneticiler İçin İnsan Kaynakları Eğitimi
• Tüm Yöneticiler İçin Finans ve Mali Konular Eğitimi

Danışmanlık Hizmetleri

• Hedeflerle Yönetim Sisteminin Kurulması
• Koçluk-Mentorluk Sistemi Kurulması
• Stratejik Planlama Sistemi Kurma ve/veya Geliştirme
• Operasyon Takım Liderleri için Uygulamalı "Anormal Durumların Yönetimi" Programı
• Tarafımızdan Yöneticilere Coaching, Mentoring, Consulting verilmesiNot: Yukarıdaki başlıkların dışında size özgü ihtiyaçlara yönelik olarak eğitim ve danışmanlık hizmetleri programlanabilir.