Yeni Normal Dediğimiz O Kadarda Yeni Değil 08-01-2022

Yeni Normal Dediğimiz O Kadarda Yeni Değil

Pandemiden sonra duymaya başladığımız ve artık çoğumuzun sıkça kullandığı ve duyduğu bir deyim olan “Yeni Normal” kavramını çoğumuz yeni ortaya atılmış bir “jargon” sanıyoruz. Oysa bu kavram daha 2000’li yıllarda iş dünyası tarafından kullanılmaya başlanmış. Kökeninde ise VUCA kavramı var.

Nedir VUCA? Günümüzün Kaotik İş Dünyası’nın ‘’Yeni Normali’’ni ifade etmek için kullanılan İngilizce dört kelimenin ilk harflerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır.

Volatility (Değişkenlik) 
Uncertainty (Belirsizlik)
Complexity (Karmaşıklık)
Ambiguity (Muğlaklık)

VUCA deyimi ilk olarak 1987 yılında kullanılmış, Daha sonra Soğuk Savaş’ın bitmesi ile ABD ordusu tarafından sistematik bir şekilde ele alınmış ve uygulanmıştır. 2000’li yıllardan itibaren iş dünyasında da sıkça konuşulur olmuştur. Zamanla, önce sadece krizleri ifade etmek için kullanılan bu kavramın, esasında dünyanın genel durumunu tanımladığı anlaşılmıştır.  İş Dünyasının önde gelen liderleri, bu kaotik, çalkantılı ve hızla değişen iş dünyasını, dünyanın yeni düzenini anlatan «Yeni Normal» kavramıyla ifade etmeye başlamışlardır. Ve artık VUCA, günümüzde yeni dünya düzeninin «Karakteristiği» olarak niteleniyor.

Kurum ve İşletmelerin VUCA’nın geçici değil süreklilik içeren bir durum olduğu gerçeğini anlamaları neticesinde şu soru sorulmaya başlanmıştır? «Böyle bir dünya düzeninde nasıl var olup yaşayabiliriz?

VUCA Danışmanlık Bülten

Güncel içeriklerden haberdar olmak istermisin ?

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. "Abone Ol" buttonuna basarak KVKK Onay Metni’ni okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

Copyright 2021 VUCA Danışmanlık