Vuca Steny-İK İnsan Kaynakları Sistemleri Nedir ? 08-01-2022

Vuca Steny-İK İnsan Kaynakları Sistemleri Nedir ?

Başka bir yazımızda, VUCA İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MERKEZİ olarak tasarladığımız IK Sistemlerimizi STENY-IK olarak tanımlamış ve açılımını şöyle yapmıştık;
ST-ratejik
EN-tegre

Y-etkinlik Bazlı İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri; 
ST-ratejik olmalıdır. Çünkü; Kurumun vizyon, misyon ve kurumsal değerleri ile, yani kısacası Stratejik Planlarıyla uyumlu ve onların bir parçası olarak tasarlanmalı, geliştirilmeli ve hayata geçirilmelidir. En tepeden başlayarak her yönetim kademesini kapsayacak şekilde en uçtaki bireylere kadar verilecek hedeflerin Kurum stratejik hedeflerinden türetilmesidir. Hedeflerle Yönetim (Management by Objectives) modelinin uygulanmasıdır.

EN-tegre olmalıdır.Çünkü; İK alt sistemleri biribirinden ayrı ve bağımsız süreçler değildir ve  eşgüdümlü çalışması gerekir. Bu nedenle her bir İK alt süreci diğer IK alt süreçleriyle uyumlu ve sinerji yaratacak şekilde tasarlanmalı, geliştirilmeli ve hayata geçirilmelidir. İşe alırken adaylarda bakılacak yetkinlik, bilgi ve becerilerin, gerek eğitimlerde, gerek performans yönetiminde ve gerekse kariyer planlama ve diğer IK uygulamalarında ayni veya birbirini bütünler şekilde olması demektir..

Y-etkinlik Bazlı olmalıdır. Çünkü; Yetkinlikler, kurum ve kişilerin performansını garanti altına alan «tanımlayıcı» ve «ayırdedici» kök kavramdır.. Yetkinlikler yüm kişisel ve kurumsal başarının ve gelişimin kilit taşı, başarı buzdağının altında yatan kısımıdır. Bir Organizasyonda, belirlenmiş hedeflere ulaşmak ve başarılı iş sonuçları elde etmek önemlidir ancak yeterli değildir. Yetkinlikler, başarılı iş sonuçlarını, tesadufi olmaktan çıkaran, garanti altına alan ve tekrarlanan, güven veren davranış modelleridir. Belirli bir iş, rol, organizasyon ya da kültürde üstün performansın ortaya çıkmasını sağlayan ayırdedici kişisel karakteristiklerdir. Yetkinlikler, yapabilirlik potansiyelini temsil eder.  Kişinin işini yaparken uyguladığı yöntemdir. Başarıyı mümkün kılan temel özellikler kümesidir. Kişilere ait “Anlamlandırmalar”, “Algılar”, “Değerler”, “Güdüler/Dürtüler” gibi alt ve kök kavramlardan türetilmiştir. Yıllarca yapılan akademik ve bilimsel çalışmalar sonunda 1970’lerden sonra tanınmaya başlamış ve 1980’lerden sonraki IK uygulamalarında temel bir kavram olarak ele alınmıştır. Piyasada çeşitli danışmanlık firmalarının kullandığı ve çeşitli kuruluşların kendilerince geliştirdiği pek çok «Yetkinlikler Sözlüğü» vardır. (Genellikle 1960’larda oluşturulmuş HAY/ McBer yetkinlikleri baz alınarak geliştirilmiştir)

Örneğin VUCA Yetkinlikler Sözlüğümüzde 46 «Jenerik» yetkinlik tanımı yer almaktadır.

VUCA Danışmanlık Bülten

Güncel içeriklerden haberdar olmak istermisin ?

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. "Abone Ol" buttonuna basarak KVKK Onay Metni’ni okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.

Copyright 2021 VUCA Danışmanlık