Eğitim Hizmetleri

• Organizasyon Oluşturma ve Kademelendirme Esasları
• Süreç Analizi ve Süreç İyileştirme Teknikleri Eğitimi
• Süreç Haritalama Yöntemi Eğitimi
• Fonksiyonel Bağlantı Haritalama ve SIPOC
• (Tedarikçi-Girdi-Proses-Çıktı-Müşteri) Kartları Oluşturma Eğitimi
• Stratejik Planlama Eğitimi
• Hedeflerle Yönetim Modeli Eğitimi

Danışmanlık Hizmetleri

• Organizasyon-Reorganizasyon ve Kademelendirme Çalışmaları
• İş Analizi ve Norm Kadro Oluşturma
• Görev Tanımlarının Hazırlanması
• Süreç Analizi ve Süreç İyileştirme
• Süreç Haritalama
• Fonksiyonel Bağlantı Haritalama ve SIPOC
• (Tedarikçi-Girdi-Proses-Çıktı-Müşteri) Kartları Oluşturma
• Stratejik Planlama Sistemi Kurma ve/veya Geliştirme
• Hedeflerle Yönetim Modeli Kurma

 

Not: Yukarıdaki başlıkların dışında size özgü ihtiyaçlara yönelik olarak eğitim ve danışmanlık hizmetleri programlanabilir.