Aile Şirketleri, Kobiler ve İhtiyaç Duyan Tüm Kuruluşlar İçin Kurumsallaşma


Eğitim Hizmetleri

• Nedir? Ne Değildir? Eğitimi
• Kurumsallaşma Metodolojisi Eğitimi
• Profesyonellik Anlayışı ve Davranış
• Normları Eğitimi

Danışmanlık Hizmetleri

• Ortaklar / Aile Anayasası Hazırlanması
• Mevcut Durum Analizi
• Kurumsal Amaç Bildirgesi (Vizyon, Misyon, Temel Değerler, Politikalar) Oluşturulması,
• Organizasyonel Yapılandırma Çalışması (Organizasyon Şeması, Görev Tanımları, Yetki ve Sorumluluklar, Görevlerin Gerektirdiği Nitelikler, Eğitim İhtiyaçları)
• Temel Prosedür ve Yönetmeliklerin Hazırlanması (Satınalma Yönetmeliği, İnsan Kaynakları Yönetmeliği