Kurumsal İklim Programları - Kurum Kültürü - Değerler Takım Halinde Öğrenme

 

Eğitim Hizmetleri

• Öğrenen Organizasyonlar Eğitimi
• Değişim Yönetimi Eğitimi
• Sistem Düşüncesi Eğitimi
• Motivasyon ve Aktivasyon Yöntemleri

Danışmanlık Hizmetleri

• Vizyon, Misyon ve Değerler Çalışması
• Paylaşılan Vizyon Çalışması
• Öğrenen Organizasyon Proje Takımlarının Kurulması Ve Yayılımı
• Kurum Kültürü Analizi
• Değerler ve Çalışan Profili Çalışması
• Çalışan Memnuniyeti Anketi
• Takdir-Tanınma Ödül Sistemlerinin Kurulması
• Öneri Sistemi Kurulması
• Çalışan İlişkileri Sistemi Kurulması

Not: Yukarıdaki başlıkların dışında size özgü ihtiyaçlara yönelik olarak eğitim ve danışmanlık hizmetleri programlanabilir.