Bu programın amacı; günümüzün değişen ve gelişen yeni şartlarında “insan”ın stratejik bir kaynak olarak “fark yaratacak” şekilde konumlandırabilmesi ve bunu sağlayacak şekilde İnsan Kaynakları uzmanlarının üstlenmeleri gereken roller ve kurmaları gereken sistemler hakkında bilgi vermektir. Bu program İnsan Kaynakları alanına gönül vermiş insan kaynakları çalışanlarına, şirket yöneticilerine ve İK alanında uzmanlaşmak isteyen yeni mezun gençlere bir altyapı oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Program 15 modül ve 72 saatten oluşacak ve halen çalışmakta olan kişiler ve öğrenciler düşünülerek 3 saatlik dilimler halinde mesai saatleri dışında düzenlenecektir.
İletişim:
E-posta info@vucadanismanlik.com
Telefon +90 216 606 25 05