STENY İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri Geliştirme Programları

 

STENY Nedir?

Tasarım, geliştirme ve danışmanlığını yaptığımız tüm İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri; Stratejik-Entegre-Yetkinlik Bazlıdır (STENY).

ST-ratejiktir

Kurumun genel vizyon, misyon, strateji, politika ve kurumsal değerleri ile, yani kısacası Stratejik Planlarıyla uyumlu olacak şekilde tasarlanır, geliştirilir ve hayata geçirilir.

EN-tegredir

İK alt sistemlerinin birbirinden ayrı ve bağımsız süreçler olmadığı ve eş güdümlü çalışması gerektiği gerçeğinden hareketle her bir İK alt süreci diğer IK alt süreçleriyle uyumlu ve sinerji yaratacak şekilde tasarlanır, geliştirilir ve hayata geçirilir.

Y-etkinlik Bazlıdır

Yetkinlikler tüm kişisel ve kurumsal gelişimin kilit taşıdır.

Eğitim Hizmetleri

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kuruluşlarda İK Birimlerinin Rolü
Yetkinlik Sözlükleri ve Yetkinlikler
STENY Ölçme Değerlendirme (Performans) Sistemi
STENY Eğitim Yönetimi ve Geliştirme Sistemi
STENY Ücret Yönetimi Sistemi
STENY Kariyer Planlama ve Yedekleme Sistemi
STENY İşe Alma Sistemi
Çalışan İlişkileri (Endüstri İlişkileri) Sistemleri
Öneri Takdir Tanıma Sistemleri
İşe Alma Görüşmelerinde Mülakat Teknikleri
Performans Görüşmesi Teknikleri
İnsan Kaynakları Yöneticisi Olmayan Yöneticiler İçin İnsan Kaynakları Süreçleri

Sistem Geliştirme ve Danışmanlık Hizmetleri

Stratejik-Entegre-Yetkinlik Bazlı (STENY) olarak Geliştirme ve Danışmanlığını yaptığımız İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri alt süreçleri; Organizasyonel Rol Profilleri, Görev Tanımlarının Oluşturulması Yetkinliklerin ve Bağlı Davranış Göstergelerinin Belirlenmesi STENY Ölçme Değerlendirme (Performans) Sistemi Kurulması STENY Eğitim Yönetimi ve Geliştirme Sistemi Kurulması STENY Ücret Yönetimi Sistemi Kurulması STENY Kariyer Planlama ve Yedekleme Sistemi Kurulması STENY İşe Alma Sistemi Kurulması Çalışan İlişkileri (Endüstri İlişkileri) Sistemleri Kurulması Öneri Takdir Tanıma Sistemleri Kurulması Çalışan İlişkileri (Endüstri İlişkileri) Sistemleri Kurulması Öneri Takdir Tanıma Sistemi Kurulması


Not: Yukarıdaki başlıkların dışında size özgü ihtiyaçlara yönelik olarak eğitim ve danışmanlık hizmetleri programlanabilir.